Om oss


  • Vi jobbar för ett antirasistiskt Sverige.

  • Vi jobbar med att förändra vuxenvärldens nedvärderande syn på barn och ungas engagemang och kompetens.

  • Vi jobbar med att förändra synen på barn och unga från passiva mottagare av politik till jämlika aktörer med reell makt.


Projektet

Ung&Dum är ett Arvsfondsprojekt som drivs av tre olika organisationer: Sveriges Elevråd – SVEA, Centrum mot Rasism och Rädda Barnens Ungdomsförbund.
Framförallt kommer vi jobbar för att förändra de vuxnas inställning till barn och unga och lyfta fram ungas engagemang och kunskap. Vi kommer att hålla olika utbildningar i skolor runt om i landet, både för elever och lärare. Vi kommer prata med politiker och granska på vilka villkor barn och unga får vara med och bestämma inom politiken. Och så kommer vi motarbeta de rasistiska tendenserna inom politiken och visa hur rasistiska strukturer inte är förenligt med demokrati och alla människors lika värde. Läs mer om Projektet här.


Ung&Dums val

Från den 28 november till 11 december håller vi i ett sakfrågepolitiskt val, där barn och unga röstar på de frågor som de tycker är viktigast. Valresultatet kommer vi sedan att, tillsammans med barn och unga jobba för att vuxenvärlden lyssnar på och börjar arbeta med.
Läs mer om Valet här.


Ung&Dum i media

För att komma åt våra pressbilder och se pressklipp, klicka här.


Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf