Då Blev Jag Klappad På Huvudet
Ålder handlar om makt

Din ålder avgör om du kommer bli tagen på allvar, om du kommer kunna påverka din omvärld och om du kommer få din röst hörd. Du får inte bli orättvist behandlad på grund av att du är ung. Trots det händer det hela tiden. Varje dag får barn och unga höra att de inte har tillräcklig kompetens, kunskap eller erfarenhet eftersom de är unga. ”Du förstår när du blir äldre” är något många barn och unga får höra av vuxna. Detta är en maktutövning från vuxnas sida. Alltså hänger makt och ålder ihop. Vi i Ung&Dum tycker att barn och unga är grymma och att de ska vara med och bestämma. Därför vill vi ändra på vuxnas nedvärderande syn på barn och ungas kompetens och förmåga.

Vi har startat kampanjen "Då Blev Jag Klappad På Huvudet" för att föra fram barn och ungas röster och deras erfarenheter och berättelser om att bli orättvis behandlat på grund av att du är ung. Vi vill uppmärksamma att många unga har erfarenheter kring åldersdiskriminering. Vi vill lyfta fram att det är orättvist att makt och ålder hänger ihop. Vi vill att barns och ungas tankar, erfarenheter och kompetens ska ha en självklar plats i alla sammanhang.


Spela in din berättelse

Vi vill att fler ska se hur ålder och makt hänger ihop med varandra. Spela in din berättelse om när du blev orättvis behandlad så lägger vi upp den här på sidan. Dina tankar och erfarenheter är viktiga.
1. Spela in en film med din webbkamera och ladda upp den på youtube, skicka sedan länken till oss.

2. Om du inte har ett YouTube-konto så mailar du till ungochdum@svea.org så hjälper vi till med att föra över filen.

3. Om du av någon anledning inte vill spela in en film eller inte har en webbkamera kan du maila din historia till ungochdum@svea.org så kommer den med ändå!


Se Klippen
Härskartekniker

Att "klappa på huvudet" är ett sätt som vuxenvärlden använder mot barn och unga detta är en härskarteknik. Sveriges Radios program Barnen i P1 hittade vår kampanj och bestämde sig för att göra ett program om just unga och härskartekniker. Om du missade det så finns det på deras hemsida, gå in här och lyssna!


Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf