Klassutbildningar

Klassutbildningar sker på skolor runt om i hela Sverige. Under två pass à tre timmar har vi övningar och diskussioner som berör frågor som rör synen på barn och unga i samhället. Tillsammans med eleverna pratar vi om ungas möjlighet till inflytande, normer i samhället som skapar rasism, och synen på engagemang. Våra utbildningar är uppbyggda på interaktiva metoder där eleverna deltar aktivt och där diskussion, aktuella händelser och egna erfarenheter är i fokus. Huvudsyftet med utbildningarna är att eleverna ska få nytta av dem i sin egen vardag. Ung&Dums utbildningar är utmanande och ökar elevernas förmåga att analysera på djupet, tänka kritiskt och skapar en vilja att göra skillnad.


Vill ni att vi ska komma till Er skola?

Vi kommer gärna, och det är helt kostnadsfritt för skolan! Vi har ett färdigt koncept, men om ni har speciella önskemål kan vi sätta ihop ett speciellt program för att passa in i till exempel en temadag eller ett projekt ni driver på skolan. Våra utbildare har genomgått Ung&Dum’s utbildningar för utbildare och är väl pålästa i våra frågor.

Boka utbildning, fyll i vårt formulär.


Förutsättningar för en utbildning

Utbildningarna måste bokas minst tre veckor i förväg. Självklart kan vi utbilda mer än en grupp per skola. Vi tar max 30 deltagare per grupp och max två grupper per dag. För att utbildningen ska hålla önskad kvalitet vill vi att återbesöket, och Pass 2, sker inom en veckas tid från Pass 1.

För att Ung&Dum ska kunna genomföra en utbildning på er skola behövs vissa grundförutsättningar.

Tekniska förutsättningar:

Tillgång till dator, projektor + duk/tavla och ljud

Rumsförutsättningar:

En sal med whiteboard eller blädderblock, där vi fritt kan möblera om. Salen måste vara tillräckligt stor för att alla deltagare ska få plats att röra sig och sitta i halvcirkel. Våra utbildare behöver tillgång till salen 30 min innan utbildningens start, samt 30 min efter utbildningens slut.


Kontakt och mer info

Om ni är osäkra på hur och när ni vill ha en utbildning, men är säkra på att Ung&Dum är ett grymt projekt som ni såklart vill samarbeta med - kontakta Ung&Dums Utbildningskoordinator, Sandra Fogelberg, med en intresseanmälan!

Sandra Fogelberg
Utbildningskoordinator
sandra@svea.org
070-458 88 10

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf