Ung&Dums Val

Barn och unga är inte en aktiv del i den demokratiska processen idag. Långt ifrån alla kommuner i Sverige har ett aktivt ungdomsråd eller andra möjligheter för barn och unga att vara med och påverka samhället. Trots att Barnkonventionen slår fast att barn och unga ska vara med och påverka de beslut som rör dem, släpps de inte in i den demokratiska processen och deras tankar tas inte till vara.
För att öka barn och ungas möjlighet att påverka anordnar Ung&Dum ett val där barn och unga får rösta på de sakfrågor de tycker är viktigast. De sakfrågor som barn och unga väljer ut som de viktigaste kommer Ung&Dum sedan att helt jobba med. Tillsammans med barn och unga kommer Ung&Dum att ta fram politiska förslag och förbättringar för att hjälpa beslutsfattare att börjar jobba med de frågor som barn och unga tycker är viktiga. Vi vill visa vuxenvärlden hur mycket bättre det blir när barn och unga i ses som en självklar del i beslutsprocessen.

Varför ett val?

De val där barn och unga tillåts vara med idag är inget annat än enkätundersökningar. Valresultatet förvandlas till statistik och får inga reella konsekvenser. Ung&Dums val är ett val i verklig mening. Resultatet kommer att användas i ett reellt påverkansarbete och få reella konsekvenser.

Hur tas röstalternativen fram?

För att det ska vara barn och ungas egna frågor som styr valet, tas röstalternativen fram tillsammans med barn och unga. Under våren och hösten 2011 åker Ung&Dum runt på skolor i Sverige och har klassutbildningar. I samband med dessa utbildningar samlas information in som sedan kommer att göras om till röstalternativ och vara grunden i Ung&Dum´s val.

När, var, vem?

Ung&Dums val sker sedan mellan den 28 november och den 11 december. Valet kommer att vara ett nätbaserat val och ske här via hemsidan. Alla under 20 år får delta i valet.

Vad händer med min röst?

Efter Valet kommer Ung&Dum att sammanställa resultatet och tillsammans med dig som har röstat ta fram krav på hur politiker och makthavare kan jobba med det som du tycker viktigast. Både i Sverige i stort men också utifrån din skola och din kommun.

Vad kan jag göra?

Vill du bli valarbetare för Ung&Dum´s val och sprida information om valet? Om du är under 20 kan du bli ambassadör för Ung&Dum. Du får då en utbildning och en massa roliga uppdrag. Klicka här och för att bli ambassadör.
Är du över 20 år, mejla Ung&Dum´s kommunikationsansvarige Maja Dahl på maja@svea.org. Så kan ni tillsammans fundera ut hur du kan hjälpa oss på bästa sätt.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf