Projektet

Våra Aktiviteter

Inom projektet vill vi peppa barn och unga till att göra sin grej och engagera sig i det som de brinner för. Vi vill även få makthavare och beslutsfattare att börja lyssna på och ta med ungas tankar och åsikter i beslutsprocessen. För att detta ska ske håller vi i en rad olika aktiviteter.

Utbildning

Ung&Dum erbjuder tre sorters utbildningar:
Klassutbildningar med högstadie- och gymnasieelever på deras skolor.
Vuxenutbildningar med makthavare, beslutsfattar och vuxna som jobbar med barn och unga.
Specialutformade utbildningar för företag, organisationer, projekt, med mera som vill lära sig mer om våra frågor.
Läs mer om utbildningarna under fliken Utbildningar.

Valet

I december 2011 håller vi i ett sakfrågepolitiskt val, där barn och unga röstar på de frågor som de tycker är viktigast. Valresultatet kommer vi sedan att, tillsammans med barn och unga jobba för att vuxenvärlden lyssnar på och börjar arbeta med.
Läs mer om Valet här.

Påverkan

Genom debattartiklar, rapporter och seminarium lyfter vi olika aspekter av vår teoretiska grund. På seminariet Antirasismens framtid diskuterades hur antirasistiska aktörer kan samarbeta och vilka stora utmaningar som väntar framöver. Läs mer om vad som sades här.
Tillsammans med Young Business Creatives i Nacka anordnade vi ett runda bordssamtal om IT i skolan. Ett samtal där eleverna pratade om vad de ansåg om en ny IT strategi för Sverige och om IT i skolan. Läs mer om vad de kom fram till här.
Debattartiklarna finns att läsa under Ung&Dum i Media.
Våra rapporter kan du beställa genom att mejla till ungochdum@svea.org eller ladda ner här:
Barn och ungas politiska villkor
Politiska konstruktioner av SvenskhetVåra tre ben

Ung&Dum är ett projekt som tar politiska ställningstaganden samtidigt som vi är partipolitiskt obundna. Projektets värdegrund bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde och att barn har särskilda rättigheter. Projektet tar avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.


Antirasism

Ung&Dum vill synliggöra föreställningar kring vithet och ”svenskhet” för att på så sätt synliggöra rasifierade strukturer och motverka rasism. Ung&Dum menar att det är rasismen och de rasifierade strukturerna som är problemet, inte invandring, integration, kultur, religion, etcetera som idag formuleras som politiska problem.Mer att läsa om detta:
Rapport: Politiska konstruktioner av Svenskhet


Åldersmaktsordningen

Åldersmaktordningen innebär att barn och unga systematiskt underställs vuxna. Precis som andra maktordningar, som kön, etnicitet eller sexualitet, etcetera, så ges en grupp människor fördelar och privilegier på en annan grupps bekostnad. När vi tittar på ålder ser vi att vuxna ges fördelar i samhället på barn och ungas bekostnad.


Mer att läsa om detta:

Rapport: Barn och Ungas politiska villkor
Vad är Åldersmaktsordning?


Engagemang

Ung&Dum anser att barn och ungas engagemang nedvärderas och avpolitiseras. Genom projektet vill vi lyfta fram barn och ungas engagemang, bredda bilden och problematisera vad som är ”riktigt” engagemang och visa hur barn och ungas engagemang värderas ur ett vuxencentraliserat synsätt. Projektet vill visa på hur engagemang är mer än att sitta i en styrelse, och att varje typ av engagemang ger unik kunskap.


Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf