Varför får ingen under 18 frågan?

Postad av Ung&Dum Crew > Sandra : 08 Februari 15:11

Vem vet bäst hur det är i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan? Det gör förstås eleverna som går där. Det är barn och ungas åsikter och erfarenheter som man borde lyssna på när man gör undersökningar av skolan. Men av någon anledning funkar det inte alltid på det sättet.

SCB (Statistiska Centralbyrån) genomför varje år undersökningar som handlar om hur nöjda invånarna i en kommun är med olika områden. De som är med i undersökningen väljs slumpvis ut och får svara på en skala 1-10 hur nöjda de är med olika saker, såsom cykelvägar, idrottsanläggningar, äldreomsorg och… just det. Skolan. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska det tyckas till om. Sedan kan kommuners kvalitet på olika områden jämföras. Man kan se vilken kommun som har de nöjdaste invånarna. Kommunerna kan sedan inspireras av andra kommuner som lyckats bra på ett visst område, och hitta former för att utveckla sig. Dessa undersökningar kan alltså t.ex. ligga som grund till politiska beslut om hur och i vilken riktning man ska utveckla sin kommun. Allt låter ju jättebra!

Men…
Ingen under 18 år har fått delta i undersökningen. Denna undersökning av SCB vänder sig bara till personer som är 18-84 år. Resultaten av hur nöjda invånarna är med förskolan, grundskolan och gymnasieskolan enligt svarsresultaten har alltså inte så stor betydelse, eftersom de som verkligen vet hur det är att vara i skolan inte fått frågan. Detta får följden att man inte får någon korrekt bild av hur skolan egentligen är, vilket minskar chanserna att den kan utvecklas. Framförallt är det inte passande att man jämför olika kommuners skolor.

Genom att inte fråga barn och unga blir jämförelseunderlagen irrelevanta.
Genom att inte ta tillvara på kunskapen hos dem som faktiskt vet bäst hur skolan fungerar, blir politiken snedvriden.
Genom att inte lyssna till barn och unga förlorar man ett stort perspektiv i samhällsdebatten.
Låt barn och unga under 18 få frågan.

Kommentarer

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf