Harakat och heder

Postad av Ung&Dum Crew > Gülsen : 28 April 08:05

Under hela våren har föreningen Megafonen, Rädda Barnen och Röda Korset arrangerat Harakat Café. Harakat betyder rörelser och är ett föreläsningscafé. Varannan tisdag har de föreläsningar och varannan diskussionskvällar. Syftet med Harakat är att lyfta upp olika intressanta samhllsfrågor, skapa nya möten mellan människor och öppnar upp för diskussionen som är relevanta för unga.

Igår var jag på den sista förläsningen med Harakat för denna vårtermin. Föreläsningen handlade om hedersnormer. Som vanligt var det en diskussionsrik publik som samlats. Efter föreläsningen var det många i publiken som kritiserade retoriken kring hedersrelaterat förtryck och våld, att många ofta pratar om detta som ett invandrarproblem. Några i publiken påpeka att horrykten, oskuldsbegreppet, våld mot kvinnor och homofobi finns i alla samhällen, kulturer och grupper. Det är inte något som är reserverad eller specifik för en viss kultur, etnisk grupp eller religion.

Tyvärr är det väldigt att man kliver just i den fällan när man pratar om hedersrelaterat förtryck, det finns ofta en förutfattad mening att det inte finns inom den svenska kulturen. Ung&Dum har bland annat skrivit en rapport som heter Politiska konstruktioner av svenskhet där vi granskar de barn- och ungdomspolitiska regeringsskrivelserna och ser hur de gör samma misstag. Där skriver de om "flickar som växer upp i patriarkala familjer" och texten visar att de menar invandrar familjer. Regeringsskrivelserna utgår ifrån att det inte finns patriarkala familjer bland "vanliga svenskar". Vi på Ung&Dum och många som var på Harakat igår menar att utifrån en feministisk förståelse är alla samhällen är patriarkala.

I vår granskning såg vi att invandrare konstrueras som "sämre" föräldrar och eventuellt våldsamma i regeringskrivelserna, än svenskar. Många i publiken var inne på samma spår, och menade även att begreppet kultur används som ursäkt och förklaring till att bekräfta retoriken om att svenska familjer är jämställda och demokratiska. I vår rapport skriver vi att benämnandet av att icke-svenska familjer blir viktig för att upprätthålla skillnad mellan "vi jämställda" och "de andra ojämställda". Kanske därför har hedersrelaterat förtryck och våld fått så mycket medial genomslagkraft.

Många i publiken menade att hedersdiskursen handlar mer eller mindre om kulturrasism. När en svensk man utöver våld bortförklarar och förmildrar man handlingen genom att skylla på förövarens barndom eller på alkoholism. När en invandrareman utöver våld, använder man hans kultur som förklaringsvariabel och motiv.

Hedersdiskursen delar in mellan "vi" demokratiska och jämställda och "de andra" med barbariska föreställningar, normer och värdering kring genus och sexualitet, sa en kille i publiken. På så sätt förstärker detta rasismen, fortsätta han. Jag kan inte annat än att hålla med honom. Det är inte kulturen, religionen, integrationen eller invandringen som är problemet. Det är som problemet är de rasistiska strukturer som konstruerar icke-svenskhet som politisk och samhällelig problem. Och där det upprätthålls skillnad och hierarki mellan gruppen "svenskar" och "invandrare". I hedersdiskursen kopplas detta till kön.

När jag gick ifrån Harakat i tisdagskväll var jag både glad och arg samtidigt. Arg för att dessa ämnen är så himla lätt fastnar i rasistiska resonemang och föreställningar. Glad för att Harakat är ett så bra initiativ. Att det finns ett sånt här ställe där alla samlas och pratar om viktiga samhällsfrågor. Synd att det var sista kvällen för våren. Men förhoppningsvis kommer de igen i höst!

Kommentarer

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf