Yttrandefri och bostadslös

Postad av Ung&Dum Crew > Maja : 14 April 17:37

Dagen idag har varit bra på så många sätt. Jag började dagen med att ta en morgonkaffe med projektet Yttrandefri. Ebba och Anna som jobbar i projektet jobbar stenhårt för att förändra synen på unga journalister och förutsättningen för dem att utföra sitt arbete. Journalister på skoltidningar idag har fullt sjå att tas på allvar. Rektorer och lärare kräver att få förhandsgranska deras material. Att gå in och ändra det som de skriver om och censurera texter som de anser är olämpliga. En del av anledningen till att lärare och rektorer anser att de har rätt till detta är att de inte ser eleverna som skriver för skoltidningarna som riktiga journalister, utan bara som någon som "leker" journalist.

Yttrandefri har skrivit en debattartikel om detta på Journalisten. De är ett sjukt bra och peppigt projekt som vi förhoppningsvis kan hitta på något spännande tillsammans med.

På eftermiddagen sprang vi till Kulturhuset där Olof var med i en paneldebatt för att prata om den förstudie som Jagvillhabostad.nu har gjort om hur medborgardialoger för stadsbyggnationer ska förbättras för att unga ska få mer att säga till om. Med i panelen var också vice ordförande för Yimby, Jonas Frejd, och Tove Sandström som är projektledare för förstudien, mer om förstudien finns på Jagvillhabostad.nu.

I diskussionen lyftes en himla massa viktiga perspektiv. Jonas Frejd från Yimby, sa att om man pratar om medborgardialog ur ett demokratiperspektiv måste alla grupper i samhället få komma till tals, att det är en rättighet! Han sa även att det är extra viktigt att barn och ungas åsikter tas till vara just i byggnadsfrågor eftersom det är så långa byggtider. Från början till slut tar det ca 10 år, och då är det de som är barn och unga idag som är de som ska bo i området när det blir klart. Idag är det personer i medelåldern och pensionärer som är de som är med och påverkar vad som ska byggas, vissa hinner dö innan det är klart!

Olof påpekade att ungas kunskap i bygg- och bostadsfrågor inte ska vara ett krav för deras möjlighet att tycka till. Utan att utformningen av samtalet måste öppna upp för allas deltagande. Prata om det som ska pratas om så att alla förstår! Att använda ord som bara tjänstemän förstår skrämmer bort folk från samtalet. Makten blir därför snedfördelad. Jonas höll med och sa att vuxna oftast kan knyta en person med specialkunskap till sig och föra fram sina åsikter rätt paketerade genom dem. Det handlar alltså inte om att vuxna kan mer och därför får mer inflytande, utan att de kan hitta någon som kan mer och genom den personen kan få inflytande.

Panelsamtalet fick mig att tänka på vuxenvärldens totala brist på självinsikt, man bygger upp höga murar runt sig och skyller på alla som inte orkar klättra över, och kallar dem för oengagerade och okunniga. Jag vet inte hur många möten mellan politiker och barn och unga jag suttit på där politikerna klagar på att de barn och unga de bjudit in, inte kommer, och att de som kommit dit inte har något att säga. Sen reflekterar de inte över att de la upp inbjudan på någon svåråtkomlig del av kommunens hemsida och att alla ord de använder är förkortningar som de knappt själva förstår. De barn och unga som faktiskt säger vad de tycker och kommer med sina förslag ges sedan ingen återkoppling.

Vill man ha in andras åsikter måste man öppna upp och visa att man faktiskt är intresserad av andra personers åsikt. Utforma inbjudan så att det faktiskt känns som en inbjudan och så att den går att hitta, använd ett språk som även den som inte jobbar med de frågorna varje dag också förstår vad man frågar om. Visa att du har lyssnat genom att ge återkoppling på vad som sades. Hur svårt ska det vara?


Kommentarer

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf