Nu raggar vi skolor!

Postad av Ung&Dum Crew > Olof : 29 Mars 17:51

I april och maj kommer vi att åka land och rike runt för att hålla utbildningar på högstadie- och gymnasieskolor. Det är en helt kostnadsfri workshop om engagemang, normer kring ålder och vithet, antirasism och makt. Workshopen finns i olika versioner, en för elever och en för vuxna på skolan.

Klassutbildningar
Under två pass à tre timmar kommer vi att behandla frågor som rör synen på barn och unga i samhället, normer i samhället som skapar rasism, och synen på engagemang. Detta kommer vi att göra genom interaktiva metoder där eleverna deltar aktivt och där diskussion och egna erfarenheter är i fokus för att skapa insikt. Ung&Dums utbildningar är utmanande och ökar elevernas förmåga att analysera på djupet, tänka kritiskt och skapar en vilja att göra skillnad. Grund för utbildningen är vårt magasin.

Vuxenutbildningar
Under ett tillfälle på en till tre timmar, beroende på ert önskemål, kommer vi att titta på vilka föreställningar det finns kring gruppen barn och unga. Vi kommer även att visa på praktiska tillvägagångssätt i vårt pedagogiska uppdrag som utmanar samhällets, oftast nedvärderande syn på barn och unga. Grund för utbildningen är en av våra rapporter Barn och ungas politiska villkor. Där har vi granskat samtliga regeringsskrivelser från 2000-talet, inom det barn och ungdomspolitiska området. Där ser vi hur ålder hänger ihop med makt, hur det finns en åldersmaktordning i samhället och vilka mekanismerna är inom denna maktordning.

Under april och maj kommer vi att vara runt i landet och utbilda på olika skolor, så passa på att boka oss för en utmanande utbildning som pratar om vår tid mest legitima maktordning – ålder!

Vill du att vi ska komma till din skola? Boka in oss!

Kommentarer

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf