Åldersgräns för att rösta?

Postad av > Jonatan Klefbom : 08 Mars 09:37

Igår skrev Simon från Rädda Barnens Ungdomsförbund om varför han tycker att man ska sänka rösträttsåldern till 16. Vi bad Jonatan Klefbom som att skriva vad han tycker om rösträtt och åldersgränser.

I Sverige finns ett demokratiskt röstsystem för att få fram vilka som ska bestämma och där det sägs ’’att alla ska få rösta’’ och eftersom röstgränsen ligger på 18 år försvinner en av de stora målgrupperna, barn och ungdomar.
Den stora anledningen sägs vara för att när man är yngre förstår man inte lika mycket alltså att man har mindre kompetens än vuxna och det stämmer ju till viss del, men just ordet demokrati betyder ju att alla ska få föra fram sin åsikt och säga vad man tycker, därför är det ju rätt konstig att det finns en gräns hur gammal man måste vara för kunna ha en åsikt/röst för att få någonting ska bli bättre i samhället. För ingen eller i alla fall de flesta måste inte vara ett antal år eller gått en viss tid i skolan för att kunna veta vad man tycker eller vad vill förändra i vardagen.

Jag tror att vissa som jobbar inom politiken tror att om barn och ungdomar får rösta kommer dem inte vara seriösa eller engagerade i vilka de röstar på. Däremot tror jag att fler unga kommer bli mer intresserade i politik och få en helt annan bild av det, för då kommer många att inse att politik handlar bara om hur vardagen kommer se ut för mig. Däremot röstar säkerligen barn och vuxna på olika saker, barn kanske röstar på bättre cykelvägar till skolan medans vuxna röstar på att avfallshämtningen ska bli bättre, fast båda sakerna är lika mycket värda för de har en innebörd av att få ett bättre samhälle för de som bor där.

Många barn och ungdomar säger oftast att de inte är intresserad av politik men om frågar vad de tycker ska bli bättre finns det oftast mycket saker de vill förändra eller förbättra och de här frågorna tycker jag ofta gömmer sig bakom ett parti. Partierna är mer inriktade på de stora och sammanhängande sakerna som inte alltid uppfattas av barn och ungdomar. Jag tror om politiken skulle mer gå in på de så kallade sakfrågorna skulle nog de yngre känna sig mer delaktiga och förstå mer vad det handlar om.

Så om barn ska få rösta skulle politiken behöva ändra sin sig och bli mer inriktade mot barn så att alla kan rösta på sina villkor. En nackdel med att barn får rösta är om många vuxna går in och påverkar barnen vad dem ska rösta på, så att de blir en till röst för den vuxne och inte för barnet.

Kommentarer

Olof Svensson

Olof Svensson
10 Mars 08:58

Bra skrivet jonatan!

Tung slutkläm:
"Så om barn ska få rösta skulle politiken behöva ändra sig och bli mer inriktade mot barn så att alla kan rösta på sina villkor."

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf