Rösta vid 16!

Postad av Gästbloggare > Simon Svensson Rädda Barnens Ungdomsförbund : 07 Mars 09:50

Rädda Barnens Ungdomsförbund driver en kampanj som heter Rösta vid 16. Simon Svensson är barnrättspolitisk sekreterare på Rädda Barnens Ungdomsförbund och har tidigare skrivit om sin erfarenhet om åldersmaktsordningen här på bloggen. Vi bad Simon skriva varför han tycker att rösträttsåldern ska sänkas.

Ett exempel på åldersmaktordningen är att barn och unga utesluts från att delta i allmänna val på grund av sin ålder och därmed missar de chansen att påverka vilken politik som drivs. Därför kämpar vi i Rädda Barnens Ungdomsförbund för att rösträttsåldern ska sänkas till 16! Vi tycker att det är sjukt att samhället stänger oss ute från att få vara med och påverka den politik som påverkar oss alla i våra liv. Vi menar att en sänkt rösträttsålder skulle vara ett steg mot att förstärka den demokrati som vi lever i, precis som när kvinnor fick rösträtt 1918.

Ett vanligt motargument för att sänka rösträtten är att barn och unga inte är tillräckligt insatta i politiska frågor, de saknar erfarenhet och är inte kompetenta nog. Att ha en sådan utgångspunkt visar tydligt att det är vuxnas erfarenheter och kompetenser som värderas – inte barn och ungas. Men vem är det som vet bäst om hur det är att vara ung i dag om inte just vi unga och varför ska inte våra erfarenheter värderas? Dessutom är det förvånansvärt att man ifrågasätter ungdomars kompetenser och erfarenheter men inte vuxnas, som om ålder vore den enda avgörande faktorn. Vid 16 års ålder har de flesta gått igenom den obligatoriska 9-åriga svenska grundskolan och bör därför ha den kunskap om vårt samhälle som kan krävas. Annars har skolan misslyckats. Så ge oss rätt till verklig demokrati och sänk rösträttsåldern till 16.

Det är dags att ändra vår syn på barn och unga och se dem för det de är, individer som har erfarenheter, kunskap och kompetens att påverka och förändra sin situation om de skulle få möjligheten.

Vi är inte framtiden, vi är nu!


Kommentarer

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf