Etnisk identitet, inte så jävla lätt!

Postad av Ung&Dum Crew > Gülsen : 21 Februari 09:50

Jag och en kompis fikade häromdagen och började då att prata om var vi vill begravas. Det låter kanske lite konstigt att vi satt och pratade om våra begravningar, ingen av oss har en dödlig sjukdom eller är speciellt deprimerade. Men vi är båda splittrade. Det vi kom fram till var att vi varken känner oss eller blir uppfattade som turkar eller svenskar. Det gör att det blir svårt att veta i vilket land som vi ville att våra kroppar skulle stanna efter att vi dött. Där vi vill begravas vill vi känna en imaginär gemenskap. Där vill vi känna oss hemma, men varken Sverige eller Turkiet känns som hemma för oss.

Innan jag går vidare, vill jag skriva min definition av etnicitet. Man kan säga att etnisk identitet är en kollektiv känsla av grupptillhörighet som är social konstruerad i relation till andra grupper. Denna etniska grupp definierar sig själva ("vi svenskar") och definierar av andra ("dem svenskar") som en särskilt föreställt kategori, med hänvisning till ett framhävande av kulturell och social särprägel i jämförelse med andra kategorier. Det varierar hur gruppens särprägel framhävas, till exempel genom ett gemensamt språk, historia, territorium, religion, kultur och politisk organisation. Etnicitet är också bunden till sammanhang, tid och rum, och är alltså föränderlig. I Afrika betraktas jag som vit, i Thailand som europé, i Turkiet som svensk eller tysk och i Sverige som turk eller invandrare.

Gränserna mellan vad som är svenskt eller turkiskt (eller andra etniciteter) är definitionsmässig gråzon. Både jag och min kompis är födda i Sverige, vi är svensk medborgare och har EU-pass. Våra föräldrar är födda i Turkiet, men de har bott mer än hälften av sina liv i Sverige. Jag och min kompis brukar besöka våra släktingar eller/och semestra i Turkiet några veckor i snitt vartannat år. Svenska och turkiska kan vi flytande. Om någon på gatan skulle gissa om vi är turkar eller svenskar bara baserad på vår utseende, skulle nog flera gissa på att vi är turkar. Vi känner eller uppfattas varken som en del av nationssamhörigheten här i Sverige eller i Turkiet. Min och kompis grad av (o)likhet är flytande och inte vattentät, och varierar beroende på födelseland, medborgarskap, blodsband, språk, utseende och nation

Man brukar säga att en man som befinner sig i en omgivning med bara kvinnor blir med medveten om sin manlighet än en som uteslutande umgås med andra män. Samma formel kan appliceras till varför jag och min kompis, och säkert många som är samma situation som oss, funderingar kring vår etniska tillhörighet. En som känner sig och uppfattas som svensk och som bor i Sverige och umgås med människor som känner sig och uppfattas som svenskar, kanske inte är medveten om sin etniska tillhörighet, till skillnad från någon som är samma position som jag. Jag definierar mig som kvinna, heterosexuell och muslim, och har inget problem att kategorisera mig i dessa sociala grupperingar. Dock när det kommer till etnicitet är det en definitionsmässig gråzon för mig. Detta kan jämföras med människor inte vill eller kan definiera sin sexuella identitet.

Kommentarer

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf