Bloggens andra vecka

Postad av Ung&Dum Crew > Olof : 14 Februari 09:17

Nu går vi in på vecka två med bloggen. Förra veckan så skrev vi mycket om åldersmaktsordningen och det kommer vi att göra även fortsättningen. Den här veckan kommer vi att bland annat ta upp hur barn och ungas kompetens och engagemang värderas. Något som Sandra skrev lite om förra veckan när hon tog upp att SCB inte frågor någon under 18 i sina undersökningar , trots att de ställer frågor om till exempel hur det är i skolan. Sandras inlägg visar på något som är väldigt vanligt, vuxenvärldens nedvärderande bild av att barn och unga inte på ett rättvist sätt skulle kunna utvärdera sin egen situation.

Den nedvärderande barnsynen syns även i samhälleliga föreställningar av vem det är som är kompetent och erfaren. Det finns en stark föreställning att det är de vuxna som har den "verkliga" förmågan, kompetensen och kunskapen. Att rakt av köpa de nedvärderande föreställningarna av barn och unga är väldigt vanligt och få reflekterar över vad det verkligen får för konsekvenser. Många tillskriver vuxna större erfarenhet än barn och sätter en stort punkt efter det påståendet. Men eftersom erfarenhet och kompetens är tomma ord utan innebörd då det inte sätts in i ett sammanhang undrar vi alltid; erfarenhet och kompetens av VAD? Hur det är att vara elev i skolan? Barn och ungas politiska intressen? Hur det är att växa upp med alkoholiserade föräldrar? Hur infrastrukturen ska ändras så skolvägen upplevs som trygg, och så vidare in det oändliga. Precisera vad för slags erfarenhet vi är ute efter, annars söker du inte svaren från de VERKLIGA experterna.

Andra klassens medborgare
Att barn och ungas kompetens och förmåga nedvärderas leder även till att barn och unga inte ses som fullvärdiga medborgare. När vi pratar om barn och unga pratar vi om dem som "vår framtid" eller något vi måste "fostra" inför deras stundande "vuxendom". Att du som barn ska läras så att du i framtiden, när du blivit vuxen, kan bidra och göra positiva saker för samhället. Tiden dessförinnan, barndomen, är en passiv transportstrecka där du ska läras upp, av vuxna. I forskning så pratas det om detta i termer av barn kan liknas med "human becoming" medan vuxna är "human being".

Det är på hög tid att vi bryter med dessa föreställningar av barn/ugna och vuxna. Vi vet för mycket om åldersmaktordningen och dess komponenter för att fortsätta blunda för den. Framförallt vet vi att ålder handlar om makt, makt som ska utjämnas.


Kommentarer

Linnea Bergman-Hassel

Linnea Bergman-Hassel
03 December 21:05

Ni kom inte till våran klass på två veckor men alla andra klasser kom ni till så varför dissa oss?
vi var ju asglada så kom ni inte och vi ringde jättemycke :(

Du måste vara inloggad via Facebook för att kommentera, login-knapp finns längst upp till höger.

Följ oss på

Följ Ung & Dum på Twitter Följ Ung & Dum på YouTube Följ Ung & Dum på Facebook Maila oss
svea centrummotrasism rbuf